تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم

تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم

کلمات کلیدی :

سکونتگاه های غیررسمی
پایان نامه اسکان غیر رسمی
پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی
ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی
علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی
تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران
راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی

رفتن به سایت اصلی

 این پایان نامه در مورد سکونتگاه های غیررسمی می باشد .یکی از مشكلات و مسائل شهري حاشيه‌نشيني و اسکان غيررسمي مي‌باشد كه نياز به برنامه‌ی كوتاه مدت تا بلندمدت دارد. اهميت پرداختن به مسئله حاشيه‌نشيني از نظر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ارزشی براي شهر و شهروندان بسيار مهم و ضروري بوده و بايد در نظر گرفته شود. مشكلات و مسايل كه حاشيه‌نشيني بر چهره شهر مي‌كشد و برخي از حاشيه‌نشينان خودآگاه يا ناخودآگاه بر شهر تحميل مي‌كنند، از جمله معضلات اساسي براي شهر و مديريت شهر است كه بايستي حل و فصل و ساماندهي گردد پس اهميت اينگونه پژوهش‌ها در نشان دادن و ارايه راهكار و راه‌حل‌ها براي ساماندهي مناطق با اسكانهاي غيررسمي روشن مي‌گردد.

 

 

 

 

شهر قم به عنوان مركز استان قم و دومين شهر زيارتي كشور (بعد از مشهد) كه در سند توسعه استان، این شهر با عنوان ام‌القراء جهان تشيع شناخته شده و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. ولی چهره نازيبايي كه مناطق حاشيه‌اي شهر با اسكان غيررسمي ساكنان آن، به این شهر داده است در شان و منزلت يك شهري با چنين مختصاتي نبوده و ساماندهي مكان‌هایی مانند محله قلعه كامكار همواره از دغدغه‌هاي مديريت شهر می باشد.

 

 

 

اين مناطق حاشيه‌اي  از نظر بهداشتي در وضعيت نامطلوب بوده و سيستم فاضلاب و دفع‌ آبهاي سطحي آنها بدرستي صورت نمي‌گيرد و برخي از خانه‌هاي مسکونی محله با مصالح نامتعارف است بنحوي كه خانه و محل سكونت آنها از پايداري لازم برخوردار نبوده و عمدتاً داراي مساحت بناي اندک می باشد. بعضی از ساکنین در جوار خانه‌هاي خود هنوز دام نگهداري مي‌كنند و فضولات حيوانی در بيرون خانه و در سطح قسمتي‌هايي از محله مشهود و قابل رويت است. در هر صورت اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش قابل دفاع بوده و انشاء الله بتواند در ارايه راهكارهاي مناسب و اجرايي در ساماندهي محله قلعه كامكار یاری گر مديريت شهري قم باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق    1
1-1- بيان مسئله    1
1-2-فرضيات تحقيق    3
1-3- اهداف تحقيق    4
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق    5
1-5- سئوالات تحقيق    6
1-6- روش مطالعه    7
1-7-تعاريف و مفاهيم    9
1-8- پيشينه تحقيق    23
1-9- مشكلات تحقيق    29

 

فصل دوم: اسكان غيررسمي در جهان و ايران    32

2-1- اسكان غيررسمي در جهان    32
2-2- تاريخچه حاشيه‌نشيني    49
2-3- روند كنوني در جهان    52
2-4- اسكان غيررسمي در ايران    72

 

 

فصل سوم: نمايي از استان و شهر قم    98

3-1- استان قم    98
3-1-1- جغرافيايي استان    98
3-1-1-1- وضعيت اجتماعي استان    101
3-1-1-2- وضعيت طبيعي و اقتصادي لستان    107
3-2- شهر قم    114
3-2-1- موقعيت تاريخي شهر قم و وجه تسميه آن    114
3-2-2- موقعيت مذهبي  شهر قم    116
3-2-3- آثار تاريخي شهر قم    116
3-2-4-جغرافيا و حدود شهر قم    118
3-2-5- توپوگرافي و شيب    119
3-2-6- زمين‌شناسي و خاک    119
3-2-7- زلزله و تكتونيك    120
3-2-8-منابع آب    121
3-2-9- جمعيت و مهاجرت    122
3-2-10- اوضاع اقتصادي شهر قم    126
3-2-11- توسعه كالبدي شهر قم    128

 

 

 

فصل چهارم: بررسي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهر قم و تحليل وضع موجود    134

4-1-موقعيت جغرافيايي محله قلعه كامكار    134
4-2- تاريخچه شكل‌گيري محله قلعه كامكار    134
4-3- گردآوري اطلاعات ميداني    135
4-4- ويژگي های اجتماعي    136
4-4-1- جمعيت و خانوار    136
4-4-2- مهاجرت    137
4-4-3- ميزان سواد و تحصيلات    139
4-5- ويژگي هاي اقتصادي و اشتغال    140
4-6- ويژگي هاي مالكيت زمين و مسكن    142
4-7- ويژگي‌هاي كالبدي    142
4-7-1- مسكن    142
4-7-2- تاسيسات موجود در محله    144
4-7-3- كاربريها    144
4-8- مشكلات موجود در خانه و ساكنين آن    145
4-9- مشكلات موجود در محله    146
4-10- جمع‌بندي    147

 

 

فصل پنجم: راهكار و پيشنهادات     150
5-1- راهكارهاي جهاني در برخورد با اسكان غيررسمي    150
5-2- مختصري از راهكار و پيشنهادات موجود براي ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي در ايران    154
5-3- آزمون فرضيه‌ها و پاسخ به سئوالات تحقيق    158
5-4- ساماندهي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهرقم    160
5-5-عناوين پژوهش‌هاي پيشنهادي    175

منابع و ماخذ    176

 

 

 

 

فهرست نقشه ها و تصاویر

نقشه ها    
نقشه ایران و استان قم    
نقشه استان قم به تفکیک بخش    
نقشه شهر قم    
نقشه محله قلعه کامکار    
تصاویر    
تصویر هوایی شهر قم    
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار    
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار    
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار    
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار    
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار    
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار    
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب     
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار    
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار    
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار    
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار    
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار    
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها    
    

 

 

    
    

فهرست نمودارها
نمودار جمعیت استان قم در سال 75-35    102
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال 1375    104
نمودار جمعیت باسودان 6 ساله و بیشتر استان در سال 1375     105
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال 10 ساله وبیشتر در سال 1375    113
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم    

    
 
 

 • مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

  مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR تنوع ژنتیکی سیب نشانگر SSR برای تشخیص تنوع ژنتیکی سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران بررسی تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب…

 • مولفه ها و نظریه های مربوط به دلبستگی

  مولفه ها و نظریه های مربوط به دلبستگی کلمات کلیدی : دانلود پایان نامه دلبستگی پایان نامه سبک های دلبستگی نظریه هاي اصلي دلبستگي مؤلفه هاي اصلي دلبستگي معيارهاي تشخيص دلبستگي تحول دلبستگي در نوجواني تداوم دلبستگي از كودكي تا…

 • پاورپوينت درس 10 فارسی هفتم ابتدايی مبحث عهد و پيمان

  پاورپوينت درس 10 فارسی هفتم ابتدايی مبحث عهد و پيمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس 10 فارسی هفتم ابتدايی مبحث عهد و پيمان در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در آمریكا

  نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در آمریكا کلمات کلیدی : پایان نامه اسرائیل قدرت اسرائيل در آمريكا سیاست گذاری خارجی در آمریكا روابط ايالات متحده آمريكا و اسرائيل  جایگاه اسرائیل در سیاست گذاری خارجی در…

 • پاورپوینت کارگاه طراحی پرسشنامه و مراحل آن

  پاورپوینت کارگاه طراحی پرسشنامه و مراحل آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کارگاه طراحی پرسشنامه و مراحل آن جهت رشته روانشناسی در قالب 62 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حاکمیت شرکتی 67 صفحه

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حاکمیت شرکتی 67 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه حاکمیت شرکتی مبانی نظری حاکمیت شرکتی پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی پیشینه داخلی حاکمیت شرکتی پیشینه خارجی حاکمیت شرکتی پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی…

 • پاورپوینت آشنایی با اصول طوفان فكری

  پاورپوینت آشنایی با اصول طوفان فكری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول طوفان فكری جهت رشته آموزشی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پرسشنامه ارزیابی رابطه آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان

  پرسشنامه ارزیابی رابطه آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان پرسشنامه آزردگی از محل کار پرسشنامه عملکرد کارکنان پرسشنامه رفتار کارکنان پرسشنامه بررسی ارتباط بین آزردگی از محل کار و رفتار کارکنان پرسشنامه بررسی ارتباط بین آزردگی از محل…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نقدشوندگی 55 صفحه

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نقدشوندگی 55 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نقدشوندگی مبانی نظری نقدشوندگی پیشینه تحقیق نقدشوندگی پیشینه داخلی نقدشوندگی پیشینه خارجی نقدشوندگی پیشینه پژوهش نقدشوندگی پیشینه نظری نقدشوندگی ادبیات نظری نقدشوندگی چارچوب…

 • پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت

  پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت مبانی مهندسی اینترنت مهندسی اینترنت اصول مهندسی اینترنت تحقیق مهندسی اینترنت مقاله مهندسی اینترنت بررسی مهندسی اینترنت انواع خطا در شبكه‌هاي كامپيوتري معايب پروتكل SLIP قالب فريم پروتكل PPP قالب فريم پروتكل…

 • دانلود پاورپوینت سقف و انواع آن

  دانلود پاورپوینت سقف و انواع آن پاورپوینت در مورد انواع سقف پاورپوینت آشنایی با انواع مختلف سقف پاورپوینت معرفی سقف و انواع آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سقف و انواع آن جهت رشته معماری در 170 اسلاید و…

 • بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران

  بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران نکاح در فقه حنفی نکاح در فقه امامیه شرایط نکاح در فقه حنفی نکاح فقه حنفی عقد نکاح در قانون مدنی ایران پایان نامه نکاح پایان…

 • پاورپوینت ایمنی زیستی آزمایشگاه

  پاورپوینت ایمنی زیستی آزمایشگاه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی آزمایشگاه جهت رشته آموزشی در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         موارد مواجهه شغلي را…

 • روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران

  روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران مدیریت منابع انسانی پلیس ارزشیابی کارکنان انتخاب کارکنان انتصاب مدیران مدیران پلیس دانلود مقالات مدیریت روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران بررسی فرآیند شناسایی، ارزشیابی، انتخاب و انتصاب مدیران میانی ناجا رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت درمانهای غیردارویی در کودکان پیش فعال

  پاورپوینت درمانهای غیردارویی در کودکان پیش فعال رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمانهای غیردارویی در کودکان پیش فعال جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی مبانی نظری یادگیری الکترونیکی دانلود مبانی نظری یادگیری الکترونیکی پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی ادبیات نظری یادگیری الکترونیکی فصل دوم پایان نامه یادگیری الکترونیکی مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی ادبیات و مبانی…

 • مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

  مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی مستندات حکم حجاب حجاب در نظام حقوقی ایران ارزیابی فقهی حدود حجاب مستندات حکم حجاب در اسلام پایان نامه مستندات حکم حجاب پایان نامه مستندات حکم حجاب در اسلام پایان نامه حدود حجاب…

 • پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2

  پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 پاورپوينت حسابداری پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 پاورپوينت در مورد حسابداری دانلود پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 جهت رشته حسابداری در قالب 315 اسلايد و با فرمت pptx بصورت…

 • حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال

  حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال پایان نامه کودک آزاری بزه دیدگی جنسی اطفال جرایم جنسی علیه اطفال پایان نامه کودک آزاری در ایران حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی رفتن به…

 • پاورپوینت درآمدی بر چیستی چرایی و چگونگی مطالعات برنامه درسی

  پاورپوینت درآمدی بر چیستی چرایی و چگونگی مطالعات برنامه درسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با درآمدی بر چیستی چرایی و چگونگی مطالعات برنامه درسی جهت رشته آموزشی در قالب 17 اسلاید و با فرمت ppt به صورت…

 • مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار

  مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار اطفال بزهکار دادرسی اطفال بزهکار سیر تحول دادرسی اطفال مبانی دادرسی اطفال بزهکار سازمان دادرسی اطفال بزهکار سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار پایان نامه دادرسی اطفال بزهکار رفتن به سایت…

 • پاورپوینت اختلال یادگیری خاص و درمان آن

  پاورپوینت اختلال یادگیری خاص و درمان آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اختلال یادگیری خاص و درمان آن جهت رشته روانشناسی در قالب 119 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت معماری پایدار ؛پیوند دهنده انسان طبیعت معماری

  پاورپوینت معماری پایدار ؛پیوند دهنده انسان طبیعت معماری پاورپوینت معرفی معماری پایدار پاورپوینت معماری پایدار نمونه پاورپوینت معماری پایدار در جهان پاورپوینت معماری مدرن پایدار پاورپوینت تعریف اصول معماری پایدار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری پایدار ؛پیوند دهنده…

 • پاورپوینت تاريخچه کشت و پرورش انگور

  پاورپوینت تاريخچه کشت و پرورش انگور پاورپوینت انگور پاورپوینت درباره انگور دانلود پاورپوینت انگور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تاريخچه کشت و پرورش انگور جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 27 اسلايد و با فرمت ppt به صورت…

 • بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد

  بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد تقسیم کار پیشرفت شغلی آسیب‌شناسی عدالت سازمانی تعارض سازمانی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی بررسی آسیب شناسی سازمانی ادارات تربیت بدنی…

 • فصل دوم پایان نامه بیماری آسم

  فصل دوم پایان نامه بیماری آسم کلمات کلیدی : مبانی نظری ​​​​​​​بیماری آسم پیشینه تحقیق ​​​​​​​بیماری آسم پیشینه داخلی ​​​​​​​بیماری آسم پیشینه خارجی ​​​​​​​بیماری آسم پیشینه پژوهش ​​​​​​​بیماری آسم پیشینه نظری ​​​​​​​بیماری آسم ادبیات نظری ​​​​​​​بیماری آسم چارچوب نظری ​​​​​​​بیماری…

 • پاورپوینت آزمون ‌های ادراک ديداری

  پاورپوینت آزمون ‌های ادراک ديداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آزمون ‌های ادراک ديداری جهت رشته روانشناسی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     آزمون پيشرفته ادراك ديداري…

 • پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی

  پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی بررسی هندسه در معماری اسلامی هندسه در معماری اسلامی تحقیق بررسی هندسه در معماری اسلامی مقاله هندسه در معماری اسلامی نمادها در معماری اسلامی پاورپوینت کاربرد هندسه در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​نظریه های هویت مبانی نظری ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه داخلی ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه خارجی ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت آموزش تدریس حرف واو

  پاورپوینت آموزش تدریس حرف واو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف واو به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این…

 • پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی

  پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی تاثیر اینترنت بر بازاریابی پرسشنامه رایگان بازاریابی اینترنتی دانلود پرسشنامه بازاریابی اینترنتی پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی دانلود پرسشنامه تحقیقات بازاریابی پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی رفتن به…

 • بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در ایران و نقش آنها در وضعیت موجود

  بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در ایران و نقش آنها در وضعیت موجود سازمان های غیردولتی هنجارهای زیست محیطی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی دانلود پایان نامه رشته محیط زیست بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست…

 • پاورپوینت مفاهیم حسابداری

  پاورپوینت مفاهیم حسابداری پاورپوینت گزارشگری مالی پاورپوینت صورتهای مالی پاورپوینت مبانی نظری حسابداری پاورپوینت اطلاعات حسابداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفاهیم حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 27 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت مسافت دید در قوس های قائم سهمی و دایره

  دانلود پاورپوینت مسافت دید در قوس های قائم سهمی و دایره پاورپوینت مسافت دید در قوس های قائم سهمی پاورپوینت مسافت دید در قوس های قائم دایره پاورپوینت مسافت دید در قوس های قائم سهمی (در خط الراس) رفتن به…

 • پاورپوینت فصل 5 ریاضی چهارم ابتدایی عدد مخلوط و اعشاری

  پاورپوینت فصل 5 ریاضی چهارم ابتدایی عدد مخلوط و اعشاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی چهارم ابتدایی فصل 5 ریاضی عدد مخلوط و اعشاری در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…